Slika tijela i dobra prehrana

  • U ovoj info-grafiki , Common Sense Media daje pregled istraživanja o ulozi medija i tehnologije u razvoju stavova i ponašanja o vlastitom izgledu djece i tinejdžera. Važne informacije za roditelje dječaka i djevojčica!

Državne škole u Farmingtonu kasne dva sata zbog lošeg vremena. Nema jutarnje predškole. Farmington EXCL je otvoren na svojim standardnim lokacijama iu standardno vrijeme.