ASPIRE ELO

Uczniowie klasy ASPIRE ELO w FHS uczestniczą tego lata w różnych stażach, projektach prowadzonych przez uczniów i innych możliwościach uczenia się przez doświadczenie. 12-klasistka Lily Picard pracuje nad poprawą bezpieczeństwa i dostępności rowerów w Farmington w ramach swojego projektu ASPIRE ELO. W ramach jednego z wielu letnich projektów Lily wzięła udział w targach bezpieczeństwa rowerowego w The Jackson Laboratory i pomogła udostępnić informacje dla Bike Walk Farmington i Farmington River Trail Council.

Szkoły publiczne w Farmington są opóźnione o dwie godziny z powodu złej pogody. Nie będzie porannego przedszkola. Farmington EXCL jest otwarty w standardowych lokalizacjach i godzinach.