ASPIRE ELO

Učenici razreda ASPIRE ELO na FHS-u ovog ljeta sudjeluju u raznim stažiranjem, projektima koje vode studenti i drugim mogućnostima iskustvenog učenja. Učenica 12. razreda u usponu Lily Picard radi na poboljšanju sigurnosti i pristupačnosti bicikla u Farmingtonu za svoj projekt ASPIRE ELO. Za samo jednu od svojih brojnih ljetnih projektnih aktivnosti, Lily je prisustvovala sajmu sigurnosti bicikala u Laboratoriju Jackson i pomogla u dijeljenju informacija za Bike Walk Farmington i Farmington River Trail Council.

Javne škole u Farmingtonu kasne dva sata zbog lošeg vremena. Nema jutarnje predškolske ustanove. Farmington EXCL otvoren je na svojim standardnim lokacijama i vremenu.