The Farmington Student

W TEJ SEKCJI

Nasza misja

Misją Farmington Public Schools jest umożliwienie wszystkim uczniom osiągnięcia doskonałości akademickiej, wykazywania się wytrwałym wysiłkiem i życia jako zaradni, dociekliwi i wnoszący wkład obywatele świata.

Logo szkoły publicznej w Farmington - duże

Szkoły publiczne w Farmington są opóźnione o dwie godziny z powodu złej pogody. Nie będzie porannego przedszkola. Farmington EXCL jest otwarty w standardowych lokalizacjach i godzinach.