Polityka równych szans w zatrudnieniu

Farmington Board of Education nie będzie podejmować decyzji o zatrudnieniu (w tym decyzji związanych z zatrudnieniem, przydziałem, wynagrodzeniem, awansem, degradacją, działaniami dyscyplinarnymi i rozwiązaniem umowy o pracę) na podstawie rasy, koloru skóry, religii, wieku, płci, stanu cywilnego, orientacji seksualnej, narodowości, pochodzenia, niepełnosprawności, ciąży, informacji genetycznej lub tożsamości płciowej lub ekspresji, z wyjątkiem przypadku kwalifikacji zawodowych w dobrej wierze.

Pytania dotyczące zgodności z Tytułem VI lub Tytułem IX należy kierować na adres:
Kim Wynne, 1 Monteith Drive, Farmington, CT 06032 860-673-8270.

Pytania dotyczące zgodności z Sekcją 504 należy kierować na adres:
Seamus Cullinan, 1 Monteith Drive, Farmington, CT 06032 860-677-1791.

Szkoły publiczne w Farmington są opóźnione o dwie godziny z powodu złej pogody. Nie będzie porannego przedszkola. Farmington EXCL jest otwarty w standardowych lokalizacjach i godzinach.