Umowy

W TEJ SEKCJI

003 Umowa FASA
004 Dyrektor ds. usług specjalnych
005 Asystent kuratora ds. programu nauczania i instrukcji
007 Kurator oświaty
008 Asystent kuratora ds. finansowych i operacyjnych

Szkoły publiczne w Farmington są opóźnione o dwie godziny z powodu złej pogody. Nie będzie porannego przedszkola. Farmington EXCL jest otwarty w standardowych lokalizacjach i godzinach.