Irving A. Robbins
Srednja škola

Irving A. Robbins

Mi smo...

Farmington Globalni građani zajednica Osnažen Ljubazan Zahvalan budućnost Otvorenog uma Prilagodljiv Uporan Reflektirajući Inovatori Brižna Uvjeren Suradnici Znatiželjan Snalažljiv Odgovoran Otporan Empatičan Iznimna Toplog srca Dobrodošlica

IRVING A. ROBBINS SREDNJA ŠKOLA

Srednja škola Irving A. Robbins nacionalno je priznata škola s plavom vrpcom za učenike sedmog i osmog razreda čiji su korijeni kreativnost, integritet i inovativnost. Studenti na IAR-u su ovlašteni voditi vlastito učenje u podržavajućoj i jedinstvenoj zajednici učenja koja cijeni njihove individualne i kolektivne talente i osnažuje ih da djeluju kao informirani i etični građani svijeta.

IAR Admins
Ravnateljica Lisa Kapcinski i
Pomoćnica ravnateljice dr. Lauren LaVecchia

Državne škole u Farmingtonu kasne dva sata zbog lošeg vremena. Nema jutarnje predškole. Farmington EXCL je otvoren na svojim standardnim lokacijama iu standardno vrijeme.