Okružni kalendar

IN THIS SECTION

Službeni školski kalendari

Politika okruga o kalendaru

Pravila kalendara okruga mogu se pronaći na sljedećoj stranici:
https://drive.google.com/open?id=0Byt4O81Kmbo0Ykd3…

Preuzmite FPS APLIKACIJU

Apple App Store

Preuzmite našu aplikaciju iz Apple trgovine.
Trgovina Google Play
Preuzmite našu aplikaciju iz trgovine Google Play.

Državne škole u Farmingtonu kasne dva sata zbog lošeg vremena. Nema jutarnje predškole. Farmington EXCL je otvoren na svojim standardnim lokacijama iu standardno vrijeme.