Sječivo

Ovog ljeta, 18 studenata FHS-a uključeno je u program Najsuvremeniji, koji sudionicima nudi kombinaciju seminara u učionici i praktičnog istraživačkog iskustva pod nadzorom doktora znanosti UConn Health. Sudionici uče o različitim temama, uključujući biotehnologiju, bioinformatiku, molekularno kloniranje i mutagenezu te ekspresiju i pročišćavanje proteina. Studenti prakticiraju laboratorijske vještine poput kloniranja DNK, korištenja različitih kromatografskih tehnika i otkrivanja DNA i proteina gelnom elektroforetičkom analizom.

Javne škole u Farmingtonu kasne dva sata zbog lošeg vremena. Nema jutarnje predškolske ustanove. Farmington EXCL otvoren je na svojim standardnim lokacijama i vremenu.