Student Farmingtona

U OVOM ODJELJKU

Naša misija

Misija javnih škola Farmington je omogućiti svim učenicima da postignu akademsku izvrsnost, pokažu uporni napor i žive kao snalažljivi, raspitujući se i doprinoseći globalnim građanima.

Logotip javnih škola Farmington - velik

Javne škole u Farmingtonu kasne dva sata zbog lošeg vremena. Nema jutarnje predškolske ustanove. Farmington EXCL otvoren je na svojim standardnim lokacijama i vremenu.