Noah Wallace świętował Miesiąc Historii Czarnych

W lutym Noah Wallace obchodził Miesiąc Czarnej Historii. Klub Noah Wallace IDEA+ i PTO zaprosiły Iddi Saaka, aby podzielił się swoją muzyką, tańcem i kulturą z naszą społecznością. Jedną z atrakcji było zaproszenie uczniów do wspólnej gry na tradycyjnych ghańskich instrumentach. Wszyscy uczniowie uczyli się również o wpływowej osobie afroamerykańskiej, która pomogła dokonać zmian i pomogła uczyć innych o ich wpływie. 

dzieci siedzące na podłodze sali gimnastycznej i słuchające muzyki

Szkoły publiczne w Farmington są opóźnione o dwie godziny z powodu złej pogody. Nie będzie porannego przedszkola. Farmington EXCL jest otwarty w standardowych lokalizacjach i godzinach.