Irving A. Robbins
Srednja škola

Irving A. Robbins

Jesmo...

Farmington Globalni građani Zajednica Ovlašten Vrsta Zahvalan budućnost Iskren Prilagodljiv Uporan Reflektirajuća Inovatora Brižan Pouzdan Suradnika Radoznao Snalažljiv Odgovoran Elastičan Suosjećajno Izniman Toplog srca Pozdravljajući

SREDNJA ŠKOLA IRVING A. ROBBINS

Srednja škola Irving A. Robbins nacionalno je priznata škola plave vrpce za učenike sedmog i osmog razreda ukorijenjena u kreativnosti, integritetu i inovacijama. Studenti na IAR-u ovlašteni su voditi vlastito učenje u zajednici za podršku i jedinstveno učenje koja cijeni njihove individualne i kolektivne talente i osnažuje ih da djeluju kao informirani i etički globalni građani.

IAR administratori
Ravnateljica Lisa Kapcinski i
Pomoćnica ravnatelja dr. Lauren LaVecchia

Javne škole u Farmingtonu kasne dva sata zbog lošeg vremena. Nema jutarnje predškolske ustanove. Farmington EXCL otvoren je na svojim standardnim lokacijama i vremenu.