Lunarna nova godina u školi Union

Učenici škole Union proslavili su Lunarnu godinu praveći knedle i učeći o prazniku. Studenti su naučili kako se tradicionalna izrada knedli obavlja s nadom u bogatstvo, sreću u godini koja je pred nama i obiteljsko jedinstvo.

djeca koja izrađuju knedle

Javne škole u Farmingtonu kasne dva sata zbog lošeg vremena. Nema jutarnje predškolske ustanove. Farmington EXCL otvoren je na svojim standardnim lokacijama i vremenu.