FHS je rangiran u jednoj od najboljih srednjih škola

Čestitam FHS-u!  Američke vijesti i svjetska izvješća rangiraju FHS #5 u Connecticutu i među 300 najboljih srednjih škola na nacionalnoj razini!  

Logotip – US News

Javne škole u Farmingtonu kasne dva sata zbog lošeg vremena. Nema jutarnje predškolske ustanove. Farmington EXCL otvoren je na svojim standardnim lokacijama i vremenu.