Politika zapošljavanja jednakih mogućnosti

Odbor za obrazovanje Farmington neće donositi odluke o zapošljavanju (uključujući odluke povezane sa zapošljavanjem, dodjeljivanjem, naknadom, napredovanjem, degradiranjem, disciplinskim mjerama i prekidom) na temelju rase, boje kože, vjere, dobi, spola, bračnog statusa, seksualne orijentacije, nacionalnog podrijetla, podrijetla, invaliditeta, trudnoće, genetskih informacija ili rodnog identiteta ili izražavanja, osim u slučaju bona fide profesionalne kvalifikacije.

Pitanja u vezi s glavom VI. ili sukladnošću s glavom VI. ili glavom IX. trebalo bi uputiti na:
Kim Wynne, Monteith Drive 1, Farmington, CT 06032 860-673-8270.

Pitanja u vezi s usklađenošću iz odjeljka 504. trebalo bi uputiti na:
Seamus Cullinan, Monteith Drive 1, Farmington, CT 06032 860-677-1791.

Javne škole u Farmingtonu kasne dva sata zbog lošeg vremena. Nema jutarnje predškolske ustanove. Farmington EXCL otvoren je na svojim standardnim lokacijama i vremenu.