ఫార్మింగ్టన్ పబ్లిక్ స్కూల్స్ లోగో.

విద్యార్థులు

కుటుంబాలు | సిబ్బంది

శుక్రవారం సంచికలు

శీఘ్ర లింకులు

పవర్ స్కూల్: విద్యార్థులు

జిల్లా క్యాలెండర్

మీ పాఠశాలలో ఏమి జరుగుతోంది

లంచ్ మెనూలు

వారానికి మా భోజనం చూడండి

Naviance

దృష్టి

గ్లోబల్ సిటిజన్ గురించి

వార్త

జిల్లా నుండి వార్తలు మరియు సంఘటనలు

ఆరోగ్యం మరియు వెల్ నెస్

ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా ఫార్మింగ్టన్ పబ్లిక్ స్కూల్స్ రెండు గంటలు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. మార్నింగ్ ప్రీస్కూల్ లేదు. ఫార్మింగ్టన్ EXCL దాని ప్రామాణిక ప్రదేశాలు మరియు సమయంలో తెరిచి ఉంటుంది.