Farmington Public Schools logo.

ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੋਟਲੱਕ ਅਤੇ ਗੇਮ ਨਾਈਟ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਾਰਮਿੰਗਟਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ? ਫਾਰਮਿੰਗਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਰਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ K-8 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਪੋਟਲੱਕ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਗੇਮ ਨਾਈਟ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਕਵਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਫਾਰਮਿੰਗਟਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ EL ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਟਿਊਟਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿੰਗੋ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਕਵਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਗੇਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਪਲਜ਼ ਟੂ ਐਪਲਜ਼, ਸਲੈਪਜ਼ੀ, ਸਪਾਟ ਇਟ!, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੇਡਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRJxVcOp3pnbQr0kJpgpvgbqKSsVEJIQEsGMVPoQNQaLUrB26Gjz2QoIblZhVxnP-O0Gb2t3HeBtL33/pub

ਫਾਰਮਿੰਗਟਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਫਾਰਮਿੰਗਟਨ EXCL ਇਸਦੇ ਮਿਆਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।