Farmington Public Schools logo.

4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅੱਪਡੇਟ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਐਂਗੇਜਡ ਲਰਨਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਫਾਰਮਿੰਗਟਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਫਾਰਮਿੰਗਟਨ EXCL ਇਸਦੇ ਮਿਆਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।