Логотип державних шкіл Фармінгтона.

Політика рівних можливостей у сфері зайнятості

Рада з питань освіти Фармінгтона не приймає рішень щодо працевлаштування (включаючи рішення, пов'язані з наймом, призначенням, компенсацією, просуванням по службі, пониженням у посаді, дисциплінарними стягненнями та звільненням) на підставі раси, кольору шкіри, релігії, віку, статі, сімейного стану, сексуальної орієнтації, національного походження, походження, інвалідності, вагітності, генетичної інформації, гендерної ідентичності або самовираження, за винятком випадків, коли мова йде про сумлінну професійну кваліфікацію.

Питання щодо дотримання Розділу VI або Розділу IX слід надсилати на адресу:
Kim Wynne, 1 Monteith Drive, Farmington, CT 06032 860-673-8270.

Питання щодо дотримання Розділу 504 слід надсилати на адресу:
Seamus Cullinan, 1 Monteith Drive, Farmington, CT 06032 860-677-1791.

Державні школи Фармінгтона затримуються на дві години через несприятливі погодні умови. Ранкові дошкільні заклади не працюють. Farmington EXCL працює у звичайних місцях і в звичайний час.