ఫార్మింగ్టన్ పబ్లిక్ స్కూల్స్ లోగో.

సౌకర్యాలు[మార్చు]

ఈ విభాగంలో

ముఖ్యమైన సౌకర్యాల సమాచారం

సామ్ కిల్పాట్రిక్

డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్
kilpatricks@fpsct.org

సౌకర్యాల నివేదికలు

 

పెద్దది చేయడానికి ఇమేజ్ మీద క్లిక్ చేయండి

ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా ఫార్మింగ్టన్ పబ్లిక్ స్కూల్స్ రెండు గంటలు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. మార్నింగ్ ప్రీస్కూల్ లేదు. ఫార్మింగ్టన్ EXCL దాని ప్రామాణిక ప్రదేశాలు మరియు సమయంలో తెరిచి ఉంటుంది.