ஃபார்மிங்டன் உயர்நிலைப் பள்ளி

ஃபார்மிங்டன், சி.டி உயர்நிலைப் பள்ளி லோகோ.

FHS பட்டப்படிப்பு

சீரற்ற காலநிலை காரணமாக ஃபார்மிங்டன் பொதுப் பள்ளிகள் இரண்டு மணி நேரம் தாமதமாகியுள்ளன . காலை பாலர் பள்ளி இல்லை. ஃபார்மிங்டன் EXCL அதன் நிலையான இடங்களிலும் நேரத்திலும் திறந்திருக்கும்.