ஃபார்மிங்டன் பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸ் லோகோ.

மே 1, 2023 ஈடுபாடு கற்றல் புதுப்பிப்பு

மே 1, 2023 கற்றல் புதுப்பிப்பைக் காண இங்கே கிளிக் செய்க.

ஃபார்மிங்டன் பப்ளிக் பள்ளிகள், ஃபார்மிங்டன், சி.டி.க்கான பறக்கும் எஃப் லோகோ குறியீடு

சீரற்ற காலநிலை காரணமாக ஃபார்மிங்டன் பொதுப் பள்ளிகள் இரண்டு மணி நேரம் தாமதமாகியுள்ளன . காலை பாலர் பள்ளி இல்லை. ஃபார்மிங்டன் EXCL அதன் நிலையான இடங்களிலும் நேரத்திலும் திறந்திருக்கும்.