ஃபார்மிங்டன் பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸ் லோகோ.

வசதிகள்

இந்த பகுதியில்

முக்கிய வசதிகள் தகவல்

சாம் கில்பாட்ரிக்

வசதிகள் பணிப்பாளர்
kilpatricks@fpsct.org

வசதிகள் அறிக்கைகள்

 

பெரிதாக்க படத்தைக் கிளிக் செய்க

சீரற்ற காலநிலை காரணமாக ஃபார்மிங்டன் பொதுப் பள்ளிகள் இரண்டு மணி நேரம் தாமதமாகியுள்ளன . காலை பாலர் பள்ளி இல்லை. ஃபார்மிங்டன் EXCL அதன் நிலையான இடங்களிலும் நேரத்திலும் திறந்திருக்கும்.