ஃபார்மிங்டன் பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸ் லோகோ.

ஆசிரியர் ஓய்வு வாரியம்

இந்த பகுதியில்

ஆசிரியர் ஓய்வு வாரியம்

ஆசிரியர் ஓய்வூதிய வாரிய இணையதளத்தை அணுக இங்கே கிளிக் செய்யவும்

சீரற்ற காலநிலை காரணமாக ஃபார்மிங்டன் பொதுப் பள்ளிகள் இரண்டு மணி நேரம் தாமதமாகியுள்ளன . காலை பாலர் பள்ளி இல்லை. ஃபார்மிங்டன் EXCL அதன் நிலையான இடங்களிலும் நேரத்திலும் திறந்திருக்கும்.