Trường trung học Farmington

Farmington, logo của trường trung học CT.

Thư mục Thứ Sáu Sinh viên

Tải xuống ứng dụng FPS

Cửa hàng ứng dụng Apple

Tải xuống Ứng dụng của chúng tôi từ cửa hàng Apple.
Cửa hàng Google Play
Tải xuống Ứng dụng của chúng tôi từ cửa hàng Google Play.

Trường Công lập Farmington bị trì hoãn hai giờ do thời tiết khắc nghiệt. Không có trường mầm non buổi sáng. Farmington EXCL mở cửa tại các địa điểm và thời gian tiêu chuẩn của nó.