Logo của Trường Công lập Farmington.

Thông cáo báo chí- Giám sát cuộc hẹn dịch vụ đặc biệt

Vui lòng nhấp vào đây để xem Thông cáo báo chí liên quan đến Giám sát viên mới của Dịch vụ Đặc biệt.

Ảnh Melina Rodriguez

Trường Công lập Farmington bị trì hoãn hai giờ do thời tiết khắc nghiệt. Không có trường mầm non buổi sáng. Farmington EXCL mở cửa tại các địa điểm và thời gian tiêu chuẩn của nó.