Logo của Trường Công lập Farmington.

1 Tháng Năm, 2023 Cập nhật Học tập Tham gia

Vui lòng nhấp vào đây để xem Cập nhật Học tập Tham gia vào ngày 1 tháng 5 năm 2023.

Dấu logo Flying F cho Trường Công lập Farmington, Farmington, CT

Trường Công lập Farmington bị trì hoãn hai giờ do thời tiết khắc nghiệt. Không có trường mầm non buổi sáng. Farmington EXCL mở cửa tại các địa điểm và thời gian tiêu chuẩn của nó.