Logo của Trường Công lập Farmington.

Farmington ra ngoài và chơi cho Ngày Sức khỏe Tâm thần Trẻ em

Cộng đồng trường học của chúng tôi đã cùng nhau làm nổi bật tầm quan trọng của sức khỏe tâm thần của trẻ em và cung cấp một nền tảng cho các cuộc trò chuyện với học sinh của chúng tôi về chủ đề quan trọng này. Hãy thưởng thức một số hình ảnh từ ngày tuyệt vời này - Ra ngoài và chơi cho Ngày Sức khỏe Tâm thần Trẻ em

Ngày Sức khỏe Tâm thần Trẻ em

Trường Công lập Farmington bị trì hoãn hai giờ do thời tiết khắc nghiệt. Không có trường mầm non buổi sáng. Farmington EXCL mở cửa tại các địa điểm và thời gian tiêu chuẩn của nó.