Logo của Trường Công lập Farmington.

Ủy ban tuyển sinh tiểu học

Cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Đặc biệt Tuyển sinh Tiểu học dự kiến sẽ diễn ra vào Thứ Hai, ngày 6 tháng 3 năm 2023 lúc 4:30 chiều tại Phòng Hội đồng Thị trấn.  

Lịch họp sắp tới - 4:30 chiều

  • Thứ hai, ngày 6 tháng 3 năm 20223 (TC Chambers)
  • Thứ ba, ngày 16 tháng 5 năm 2023 (Gian hàng thị trấn)
  • Thứ hai, ngày 5 tháng 6 năm 2023 (Gian hàng thị trấn)
  • Thứ hai, ngày 30 tháng 10 năm 2023 (Gian hàng thị trấn)
  • Thứ hai, ngày 20 tháng 11 năm 2023 (TC Chambers)
Dấu logo Flying F cho Trường Công lập Farmington, Farmington, CT

Trường Công lập Farmington bị trì hoãn hai giờ do thời tiết khắc nghiệt. Không có trường mầm non buổi sáng. Farmington EXCL mở cửa tại các địa điểm và thời gian tiêu chuẩn của nó.