Logo của Trường Công lập Farmington.

Cắt cạnh

Mùa hè này, 18 sinh viên FHS tham gia vào chương trình Cutting Edge, cung cấp cho người tham gia sự kết hợp giữa các hội thảo trong lớp và kinh nghiệm nghiên cứu thực hành dưới sự giám sát của các ứng cử viên tiến sĩ UConn Health. Những người tham gia tìm hiểu về các chủ đề khác nhau bao gồm công nghệ sinh học, tin sinh học, nhân bản phân tử và gây đột biến, và biểu hiện và thanh lọc protein. Học sinh thực hành các kỹ năng trong phòng thí nghiệm như nhân bản DNA, sử dụng các kỹ thuật sắc ký khác nhau và phát hiện DNA và protein bằng phân tích điện di gel.

Trường Công lập Farmington bị trì hoãn hai giờ do thời tiết khắc nghiệt. Không có trường mầm non buổi sáng. Farmington EXCL mở cửa tại các địa điểm và thời gian tiêu chuẩn của nó.