Logo của Trường Công lập Farmington.

ASPIRE ELO

Sinh viên trong lớp ASPIRE ELO tại FHS đang tham gia vào nhiều chương trình thực tập, dự án do sinh viên lãnh đạo và các cơ hội học tập trải nghiệm khác vào mùa hè này. Học sinh lớp 12 đang lên Lily Picard đang làm việc để cải thiện sự an toàn và khả năng tiếp cận xe đạp ở Farmington cho dự án ASPIRE ELO của mình. Chỉ trong một trong nhiều hoạt động dự án mùa hè của mình, Lily đã tham dự một hội chợ an toàn xe đạp tại Phòng thí nghiệm Jackson và giúp chia sẻ thông tin cho Bike Walk Farmington và Hội đồng Đường mòn Farmington River.

Trường Công lập Farmington bị trì hoãn hai giờ do thời tiết khắc nghiệt. Không có trường mầm non buổi sáng. Farmington EXCL mở cửa tại các địa điểm và thời gian tiêu chuẩn của nó.