ఫార్మింగ్టన్ ఉన్నత పాఠశాల

ఫార్మింగ్టన్, సిటి హైస్కూల్ లోగో.

ఎఫ్ హెచ్ ఎస్ గ్రాడ్యుయేషన్

ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా ఫార్మింగ్టన్ పబ్లిక్ స్కూల్స్ రెండు గంటలు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. మార్నింగ్ ప్రీస్కూల్ లేదు. ఫార్మింగ్టన్ EXCL దాని ప్రామాణిక ప్రదేశాలు మరియు సమయంలో తెరిచి ఉంటుంది.