1. svibnja 2023. ažuriranje angažiranog učenja

Kliknite ovdje da biste pogledali ažuriranje angažiranog učenja od 1. svibnja 2023.

Leteća oznaka logotipa F za javne škole Farmington, Farmington, CT

Javne škole u Farmingtonu kasne dva sata zbog lošeg vremena. Nema jutarnje predškolske ustanove. Farmington EXCL otvoren je na svojim standardnim lokacijama i vremenu.